W rehabilitacji dzieci zajmujemy się pacjentami z:

 • zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego,
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • grupy ryzyka (dzieci urodzone przed wcześnie),
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone i podwyższone napięcie)
 • zespołami genetycznymi (np. zespół Downa),
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • asymetriami,
 • przepukliną oponowo-rdzeniową
 • stopami płaskimi, płasko koślawymi, szpotawymi,
 • kolanami koślawymi, szpotawymi,
 • kręczem szyi,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • zaburzeniami chodu,
 • wodogłowiem,
 • małogłowiem.

  Proponujemy Państwu również pomoc w zakresie pielęgnacji dziecka:
 • naukę prawidłowego noszenia, podnoszenia, obracania, przewijania,
 • naukę odpowiedniego karmienia,
 • naukę prawidłowego wspierania rozwoju.

Rehabilitacja dziecka prowadzona jest przede wszystkim zgodnie z założeniami metody NDT Bobath (http://www.ndt-bobath.pl)